Modernizace výukové laboratoře zátěžové fyziologie

Výuková laboratoř zátěžové fyziologie, ve které probíhá praktická výuka předmětů Tělovýchovné lékařství, Fyziologie, Patofyziologie, Zátěžová fyziologie a patofyziologie a nově i Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním a Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží byla nově vyavena aparaturou pro následující metody:

  • Nepřímá kalorimetrie
  • Neinvazivní měření srdečního výdeje metodou zpětného vdechování CO2 (rebreathing)
  • Měření citlivosti dechového centra (ventilační odpověď na hyperkapnii)
  • Měření okluzních tlaků při zátěži (pro odhad dechové práce) metodou P0.1
  • Zavedení referenčního nezávislého systému vybaveného Douglasovými vaky a pomalými analyzátory koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého

Vybavení bude sloužit nejen pro praktickou výuku, ale také pro experimentální část bakalářských a diplomových prací studentů fyzioterapie.

K disposici je Návod na praktika a Témata pro praktická cvičení.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.