Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2021/2022

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení (požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma).

Datum Téma Přednášející
ZIMNÍ SEMESTR
7.10.

Úvod – náplň oboru, vztah ostatním oborům

Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink

Tepová frekvence, tepová rezerva a subjektivní vnímání zátěže, metody zatěžování pomocí tepové frekvence, změny navozené adaptací na zátěž

Doc. Radvanský
14.10. Možná poškození organismu sportem Dr. Procházka
21.10.

Ontogeneze pohybových potřeb

Sport v dětství a adolescenci

Dr. Procházka
28.10. státní svátek
4.11. Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u metabolického syndromu I Mgr. Vitujová
11.11. Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u metabolického syndromu II – kazuistiky Mgr. Vitujová + Doc. Radvanský
18.11.

Propedeutika TVL

Přístroje využitelné při tréninku/monitoraci pohybové aktivity

Dr. Slabý
25.11. Základy zátěžové diagnostiky, typy testů, indikace a výstupy Dr. Slabý
2.12. Krevní tlak a pohybová aktivita Dr. Slabý
9.12. Pohybová aktivita u chorob dýchacího systému Dr. Slabý
16.12.

Kontraindikace sportu a pohybových aktivit, náhlá úmrtí ve sportu a jejich prevence

Spolupráce tělovýchovného lékaře a FT

Doc. Radvanský
6.1. Doping a problematika vrcholového sportu Dr. Procházka
13.1. Kostní zdraví, osteoporóza, pohyb ve stáří, žena a sport Dr. Radvanský
20.1. Zásady sportovního tréninku Dr. Pokorný

This entry was posted in Bc. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B). Bookmark the permalink.