Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2022/2023

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení (požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma).

Datum Téma Přednášející
ZIMNÍ SEMESTR
6.10.

Úvod – náplň oboru, vztah ostatním oborům

Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink

Tepová frekvence, tepová rezerva a subjektivní vnímání zátěže, metody zatěžování pomocí tepové frekvence, změny navozené adaptací na zátěž

Doc. Radvanský
13.10. Pohybová aktivita u chorob dýchacího systému Dr. Slabý
20.10.

Ontogeneze pohybových potřeb

Sport v dětství a adolescenci

Dr. Procházka
27.10. Možná poškození organismu sportem Dr. Procházka
3.11. Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u metabolického syndromu I Mgr. Vitujová
10.11. Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u metabolického syndromu II – kazuistiky Mgr. Vitujová + Doc. Radvanský
17.11. státní svátek
24.11. Krevní tlak a pohybová aktivita Dr. Slabý
1.12.

Propedeutika TVL

Přístroje využitelné při tréninku/monitoraci pohybové aktivity

Dr. Slabý
8.12. Základy zátěžové diagnostiky, typy testů, indikace a výstupy Dr. Slabý
15.12.

Kontraindikace sportu a pohybových aktivit, náhlá úmrtí ve sportu a jejich prevence

Spolupráce tělovýchovného lékaře a FT

Doc. Radvanský
22.12. Doping a problematika vrcholového sportu Doc. Radvanský
5.1. Zásady sportovního tréninku Dr. Pokorný
12.1. Kostní zdraví, osteoporóza, pohyb ve stáří, žena a sport Doc. Radvanský

 

This entry was posted in Bc. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B). Bookmark the permalink.