Bc. fyzioterapie

V bakalářském programu fyzioterapie vyučujeme následující předměty:

Fyziologii (1.r.),

Patofyziologii (2.r.)

Tělovýchovné lékařství (3.r.),

Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu (3.r.)

a volitelné předměty výživa, vrcholový sport, datamanagement.