Bc. fyzioterapie

V bakalářském programu fyzioterapie vyučujeme následující předměty:

fyziologii,

patofyziologii,

tělovýchovné lékařství

a volitelné předměty výživa, vrcholový sport, datamanagement.