Vítejte na stránkách Tělovýchovného lékařství 2.LF!

Je to už mnoho let, co jsme přesunuli webové stránky na wordpress, takže už jim asi nemůžeme říkat “nové www stránky”. Nicméně, občas přibyde něco nového a zbytek obsahu se snažíme udržovat aktuální.

To se zejména týká rozvrhů na aktuální akademický rok – ty aktualizujeme i v průběhu roku.

Co se nemění, je zaměření stránek – stále jsou primárně určeny ke zveřejňování studijních materiálů, handoutů přednášek, rozvrhů…

Každopádně, připomínky k obsahu jsou vítány!

Staré stránky jsou stále k disposici, jen byla jejich údržba už dávno zastavena.

Posted in Aktuality | Comments Off on Vítejte na stránkách Tělovýchovného lékařství 2.LF!

Videopraktikum Zátěžový test

Z důvodu omezení presenční výuky jsme praktikum (zátěžový test) natočili. Video můžete shlédnout zde: https://www.medicalmedia.eu/cs/Detail/3593

Posted in Aktuality, Tělovýchovné lékařství, Tělovýchovné lékařství (B), Tělovýchovné lékařství (M), Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Videopraktikum Zátěžový test

Modernizace výukové laboratoře zátěžové fyziologie

Výuková laboratoř zátěžové fyziologie, ve které probíhá praktická výuka předmětů Tělovýchovné lékařství, Fyziologie, Patofyziologie, Zátěžová fyziologie a patofyziologie a nově i Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním a Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží byla nově vyavena aparaturou pro následující metody:

  • Nepřímá kalorimetrie
  • Neinvazivní měření srdečního výdeje metodou zpětného vdechování CO2 (rebreathing)
  • Měření citlivosti dechového centra (ventilační odpověď na hyperkapnii)
  • Měření okluzních tlaků při zátěži (pro odhad dechové práce) metodou P0.1
  • Zavedení referenčního nezávislého systému vybaveného Douglasovými vaky a pomalými analyzátory koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého

Vybavení bude sloužit nejen pro praktickou výuku, ale také pro experimentální část bakalářských a diplomových prací studentů fyzioterapie.

K disposici je Návod na praktika a Témata pro praktická cvičení.

Posted in Aktuality | Comments Off on Modernizace výukové laboratoře zátěžové fyziologie

Nová verze unikátního EKG pravítka pro měření QTc intervalu

Přinášíme vám novou verzi světově unikátního EKG pravítka na měření korigovaného QT intervalu. Nově obsahuje publikované cut-off hodnoty pro prodloužený (LQT) a zkrácený (SQT) interval podle věku a pohlaví.

Právě probíhá validační studie tohoto pravítka s jedinou cut-off hodnotou pro LQT stanovenou na 430ms.

V případě zájmu o pravítko nebo o účast ve validační studii (rozměřování QTc na klidových EKG křivkách) kontaktujte autory pravítka emailem.

Posted in Aktuality | Comments Off on Nová verze unikátního EKG pravítka pro měření QTc intervalu