NMgr. fyzioterapie

V navazujícím magisterském studiu vyučujeme předměty zátěžová fyziologie a patofyziologie, tělovýchovné lékařství a volitelné předměty výživa, vrcholový sport a datamanagement.