Kontakt

Naše pracoviště sídlí v areálu Fakultní nemocnice Motol v budově č. 9. Pracoviště má také zdravotnickou část (její www stránky jsou zde) a současně je subkatedrou tělovýchovného lékařství IPVZ (stránky zde).

 

Adresa:

<jméno adresáta>
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 15006 Praha 5

 

Také můžete kontaktovat školskou sekretářku kliniky, více viz www stránky.
Seznam pracovníků:
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. — vedoucí, docent

telefon: +420 22443 9432
telefon: +420 605 202 698
email: radvan@lfmotol.cuni.cz

 

MUDr. Kryštof Slabý — odborný asistent

telefon: +420 22443 5543
email: krystof.slaby@lfmotol.cuni.cz

 

MUDr. Michal Procházka — odborný asistent

telefon: +420 22443 5543
email: michal01@centrum.cz (michal<nula><jedna>@centrum.cz)

 

Mgr. Marie Vitujová (Joachimová) — lektor

email: m.joachimova@centrum.cz

 

MUDr. Jan Pokorný

telefon: +420 22443 5511
email: spajdrmenn@seznam.cz

 

MUDr. Vojtěch Illinger

telefon: +420 22443 5511

email: vojtech.illinger@fnmotol.cz

 

Bc. Ondřej Růžek

telefon: +420 22443 5511

email: ondrej.ruzek@fnmotol.cz