Medici

V magisterském studijním programu Veškeré lékařství vyučujeme blok tělovýchovného lékařství včetně anglické paralelky, volitelné předměty výživa a vrcholový sport a podílíme se na výuce fyziologie a patologické fyziologie.