Author Archives: Kryštof Slabý

Datamanagement – materiály

návod na výběr správného statistického testu/metody (PDF) srovnání percentily/Z-skóre/kvartily/… (PDF)

Posted in Datamanagement | Comments Off on Datamanagement – materiály

Rozvrh Tělovýchovné lékařství NMgr. 2022/2023

Zápočet se uděluje za presenci a zpracované téma.   Datum Téma semináře Vyučující 6.10. Ovlivnění farmakoterapie pohybem a pohybu farmakoterapií Doc. Radvanský 13.10. Ledviny a zátěž Dr. Procházka 20.10. Výkonnostní a vrcholový sport, doping Dr. Pokorný 27.10. Obesita, metabolický syndrom, … Continue reading

Posted in NMgr. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Rozvrh Tělovýchovné lékařství NMgr. 2022/2023

Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2022/2023

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení (požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma). Datum Téma Přednášející ZIMNÍ SEMESTR 6.10. Úvod – náplň oboru, vztah ostatním oborům Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink … Continue reading

Posted in Bc. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2022/2023

PVP Základy sportovní výživy 2022/2023

Předpokládaný termín konání:    17. – 19. 2. 2022 podrobnosti budou doplněny později

Posted in Základy sportovní výživy | Comments Off on PVP Základy sportovní výživy 2022/2023

PVP Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním 2022/2023

11. 11. 2022 15,00 – 18,00 doc. Radvanský
12. 11. 2022 8,00 – 14,00 doc. Radvanský
13. 11. 2022 9,00 – 16,00 Mgr. Vitujová
podrobnosti v příspěvku

Posted in Aktuality, Výživa | Comments Off on PVP Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním 2022/2023

Sylabus Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu

Předmět Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro schopnost samostatné rychlé a efektivní orientace v nové problematice. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů. Základní tematické okruhy: povaha dat možnosti zpracování dat, uchovávání dat setting … Continue reading

Posted in Datamanagement, Rozvrhy, otázky, sylaby | Comments Off on Sylabus Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu

Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Percepce zátěže, periferní a centrální únava, metody měření intenzity zátěže Aging pohybových schopností, zdatnosti, dalších fyziologických parametrů Medicína založená na důkazech a pohybová terapie Silový a odporový trénink – jeho rizika a benefity. Jak dávkovat odporový trénink Koncept 1 RM … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Sylabus PVP Datamanagement

PVP Datamanagement by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro efektivní zpracování dat a jejich základní vyhodnocení, ať už pro potřeby bakalářkých/diplomových prací nebo pro vědecké a další účely. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů buď volně tematicky zaměřených, nebo, lépe, … Continue reading

Posted in Datamanagement, Rozvrhy, otázky, sylaby | Comments Off on Sylabus PVP Datamanagement

Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (Bc.)

Úvod – náplň oboru, vztah TVL k ostatním oborům Propedeutika TVL Základy zátěžové diagnostiky, typy testů, indikace a výstupy Přístroje využitelné při tréninku/monitoraci PA Krevní tlak, tolerovatelný TK před tréninkem Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink Tepová frekvence, tepová rezerva … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (Bc.)

Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství (Bc.)

1.Význam pohybové stimulace pro růst a vývoj. 2.Rovnovážný stav, pojem a význam. 3.Tělovýchovná aktivita a poruchy držení těla u školních dětí. 4.Limitující faktory tělesné výkonnosti. 5.Adaptace na tělesnou zátěž. 6.Cukry a tuky jako energetická zásoba a jejich vztah k tělesné … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství (Bc.)