Datamanagement – materiály

návod na výběr správného statistického testu/metody (PDF) srovnání percentily/Z-skóre/kvartily/… (PDF)

Posted in Datamanagement | Comments Off on Datamanagement – materiály

Rozvrh Tělovýchovné lékařství NMgr. 2022/2023

Zápočet se uděluje za presenci a zpracované téma.   Datum Téma semináře Vyučující 6.10. Ovlivnění farmakoterapie pohybem a pohybu farmakoterapií Doc. Radvanský 13.10. Ledviny a zátěž Dr. Procházka 20.10. Výkonnostní a vrcholový sport, doping Dr. Pokorný 27.10. Obesita, metabolický syndrom, … Continue reading

Posted in NMgr. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Rozvrh Tělovýchovné lékařství NMgr. 2022/2023

Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2022/2023

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení (požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma). Datum Téma Přednášející ZIMNÍ SEMESTR 6.10. Úvod – náplň oboru, vztah ostatním oborům Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink … Continue reading

Posted in Bc. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2022/2023

PVP Základy sportovní výživy 2022/2023

Předpokládaný termín konání:    17. – 19. 2. 2022 podrobnosti budou doplněny později

Posted in Základy sportovní výživy | Comments Off on PVP Základy sportovní výživy 2022/2023

PVP Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním 2022/2023

11. 11. 2022 15,00 – 18,00 doc. Radvanský
12. 11. 2022 8,00 – 14,00 doc. Radvanský
13. 11. 2022 9,00 – 16,00 Mgr. Vitujová
podrobnosti v příspěvku

Posted in Aktuality, Výživa | Comments Off on PVP Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním 2022/2023

Sylabus Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu

Předmět Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro schopnost samostatné rychlé a efektivní orientace v nové problematice. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů. Základní tematické okruhy: povaha dat možnosti zpracování dat, uchovávání dat setting … Continue reading

Posted in Datamanagement, Rozvrhy, otázky, sylaby | Comments Off on Sylabus Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu

Exam topics for exercise medicine for foreign students

Attributes (or types) of movement (or physical stress) Main reasons of sport injuries Specificity of clinical evaluation of patient with respect to the prescription of physical activity Sport in handicapped Oxygen consumption during exercise and its importance in the process … Continue reading

Posted in Foreign students, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Exam topics for exercise medicine for foreign students

Syllabus Sports medicine and Exercise therapy

SPORTS MEDICINE and EXERCISE THERAPY (tutor: Jiří Radvanský, M.D., Ph.D.) Gives the basic overview of the role of exercise and sports during ontogenesis, in both primary and secondary prevention of diseases and in treatment. Basic topics: o) Exercise physiology and … Continue reading

Posted in Foreign students, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Syllabus Sports medicine and Exercise therapy

Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Percepce zátěže, periferní a centrální únava, metody měření intenzity zátěže Aging pohybových schopností, zdatnosti, dalších fyziologických parametrů Medicína založená na důkazech a pohybová terapie Silový a odporový trénink – jeho rizika a benefity. Jak dávkovat odporový trénink Koncept 1 RM … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Sylabus PVP Datamanagement

PVP Datamanagement by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro efektivní zpracování dat a jejich základní vyhodnocení, ať už pro potřeby bakalářkých/diplomových prací nebo pro vědecké a další účely. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů buď volně tematicky zaměřených, nebo, lépe, … Continue reading

Posted in Datamanagement, Rozvrhy, otázky, sylaby | Comments Off on Sylabus PVP Datamanagement