Sylabus Zátěžová fyziologie a patofyziologie

Syllabus předmětu Zátěžová fyziologie a patofyziologie

 

1)  Zátěž jako forma stresu, který lze dávkovat. Typy (atributy ) tělesné zátěže

2)  Reakce a adaptace na zátěž. Tělesná zátěž z hlediska  energetických zdrojů

3)   Reakce a adaptace  oběhového  systému na tělesnou zátěž

4)   Reakce a adaptace dýchacího systému na tělesnou zátěž

5)   Reakce a adaptace endokrinního systému na tělesnou zátěž

6)   Základy  termoregulace. Práce ve vysokohorských podmínkách

7)   Principy měření tělesné zdatnosti, energetického výdeje v zátěži

8)   Tělesná zátěž při stavech s nízkým srdečním výdejem, reakce, adaptace

9)   Syndrom inzulínové rezistence  a tělesná zátěž

10) Dušnost v tělesné zátěži. Únava.  Koronární rezerva, stavy se sníženou koronární rezervou a zátěž

11) Kostní hustota, její vývoj a jak ji lze ovlivnit pohybovou aktivitou

12) Chronická renální insuficience a pohybová aktivita

13) Zátěž a imunita ve zdraví a nemoci

 

Doporučená literatura

1) Máček M, Radvanský J. (EDS). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, Praha, 2011.

2) Mc Ardle Exercise physiology  (viz LWW.com, alespoň 7., optimálně 8. vydání)

 

Zápočet za prezenci.

This entry was posted in NMgr. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Zátěžová fyziologie a patofyziologie. Bookmark the permalink.