Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (medici)

Sylabus

Úvod, náplň oboru, hraniční problematika s dalšími obory

 • Sportovní traumatologie
 • Základy zátěžové fyziologie, fyziologická zátěžová reakce a její aging,
  atributy tělesné zátěže 
 • Anaerobní práh,  maximální aerobní kapacita, indexy tělesné zdatnosti, výměna dýchacích plynů v zátěži
 • Propedeutika, zátěžová diagnostika, metodika zátěžových testů, indikace a kontraindikace, podmínky provádění zátěžových testů
 • Praktika – zátěžový test, vyšetření hybného systému
 • Termoregulace
 • Využití pohybu v primární a sekundární  prevenci kardiovaskulárních onemocnění
 • Syndrom inzulínové rezistence, ICHS, DM, hypertenze, zásady ordinace pohybové terapie, vhodné a nevhodné aktivity
 • Pohybová aktivita ve stáří
 • Pohybová aktivita a sport u pacientů v dlouhodobé remisi onkologických onemocnění
 • Vrcholový sport, doping
 • Žena a sport
 • Kostní zdraví
 • Pohybové a režimové poradenství na virtuálních pacientech (interaktivní kazuistiky)

 

Základní tematické okruhy pro celý blok

 • tělesná zátěž jako forma terapie
 • reakce a adaptace na tyto typy zátěže (lehká X těžká  + objektivita tohoto atributu, kontinuální X intermitentní, statická X dynamická + odporový trénink, velkých X malých  svalových skupin, posturálních X fázických svalů, koncentrická X excentrická kontrakce)
 • termoregulace v závislosti na zátěži a zevním prostředí
 • koncept stresového (anaerobního prahu),  jeho využití v pohybové terapii i ve sportu
 • metabolizmus a zátěžová reakce a adaptace u zdravého, diabetika, obézního…
 • zátěž a pohybová terapie u pacientů se sníženou koronární rezervou, adaptace a maladaptace kardiovaskulárního a respiračního systému ve zdraví a nemoci
 • adaptace hybného systému na zátěž ve zdraví a nemoci
 • doping z pohledu sportovce, praktického lékaře
 • příčiny, mechanizmy a prevence sportovních úrazů
 • pohybové a režimové poradenství v populaci s příliš nízkým (většina) a příliš vysokým (závodní sport) energetickým výdejem
 • základy sportovní regenerace a výživy
 • základy funkční zátěžové diagnostiky, interpretace
This entry was posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M). Bookmark the permalink.