Sylabus Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu

Předmět Základy metodologie vědeckého výzkumu a data managementu by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro schopnost samostatné rychlé a efektivní orientace v nové problematice. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů.

Základní tematické okruhy:

povaha dat

možnosti zpracování dat, uchovávání dat

setting studie

výběr a definice souboru

definice kontrolní skupiny

práce s hypotézou

kritické review literatury

power analysis

EBM, review/metaanalysa, guidelines

úskalí grafické presentace dat

praktické cvičení

This entry was posted in Datamanagement, Rozvrhy, otázky, sylaby. Bookmark the permalink.