Nová verze unikátního EKG pravítka pro měření QTc intervalu

Přinášíme vám novou verzi světově unikátního EKG pravítka na měření korigovaného QT intervalu. Nově obsahuje publikované cut-off hodnoty pro prodloužený (LQT) a zkrácený (SQT) interval podle věku a pohlaví.

Právě probíhá validační studie tohoto pravítka s jedinou cut-off hodnotou pro LQT stanovenou na 430ms.

V případě zájmu o pravítko nebo o účast ve validační studii (rozměřování QTc na klidových EKG křivkách) kontaktujte autory pravítka emailem.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.