Sylabus PVP Zdravotní problematika vrcholového sportu

Volitelný předmět

Zdravotní problematika vrcholového sportu a extrémních tělesných zátěží

 

Garant předmětu: Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

 

Volitelný předmět pro

1) studenty magisterského studia medicíny 4. a 5. ročníku

2) studenty bakalářského studia fyzioterapie  3. ročníku

3) studenty navazujícího magisterského studia fyzioterapie 1. a 2. ročníku

 

Předpokládané znalosti: anatomie, fyziologie, zátěžová fyziologie, základy biochemie, tělovýchovné lékařství.

 

 

Předpokládaný termín výuky

Vždy úterý středa a čtvrtek od 15 hodin. od druhého týdne dubna.

 

 

 

Sylabus dvouhodinových bloků:

1. Charakteristika optimální, maximální a nadměrné zátěže, její odraz na

organismus v jednotlivých věkových obdobích. Odraz maximální tělesné zátěže na hybnou soustavu

 

2. Vrcholový sport, jeho poslání a význam. Otázky trénovanosti, únava fyziologická a patologická.

 

3. Žena a vrcholový sport.

 

4. Nemocnost a úrazovost vrcholových sportovců

 

5.  Maximální zátěž a kardiovaskulární systém

6. Hypoxie

7. Patologické nálezy po extremní zátěži. Smrt při sportu

8. Role lékaře a fyzioterapeuta při Olympijských hrách a světových

mistrovstvích, náplň práce lékaře a fyzioterapeuta u profesionálního sportovního

klubu

9. Fyzioterapie ve vrcholovém sportu

10. Funkční testování vrcholového sportovce

 

Maximální počet studentů: předběžně 60 (závisí na přidělení posluchárny)

This entry was posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Vrcholový sport. Bookmark the permalink.