Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství NMgr.

Otázky – tělovýchovné lékařství pro navazující magisterské studium fyzioterapie  2021

 1. Tělesná zátěž a lipidový metabolismus
 2. Zásady zvyšování kardiovaskulární zdatnosti
 3. Excentrická kontrakce jako součást tréninku a pohybové aktivity – benefity, rizika,
 4. Základní zátěžové metody z hlediska potřeb pohybové terapie, indikace, kontraindikace, interpretace
 5. Zdravotní význam vytrvalostní zdatnosti, aging vytrvalostní výkonnosti
 6. Silový trénink, odporový trénink – rozdíl, indikace, kontraindikace, rizika odporového tréninku
 7. Osteopenie, osteoproróza a pohyb
 8. Syndrom inzulinové rezistence a zátěž
 9. Léčba pohybem u pacienta s ischemickou chorobou srdeční
 10. Diabetes mellitus druhého typu a tělesná zátěž
 11. Diabetes mellitus prvího typu a tělesná zátěž
 12. Arteriální hypertenze a tělesná zátěž
 13. Onkologický pacient a tělesná zátěž. Pohybový režim pacienta v dlouhodobé remisi onkologického onemocnění
 14. Cvičení seniorů – rizika, benefity, geriatrické aspekty pohybové aktivity
 15. Pohybová terapie jako součást modifikace životního stylu obézního pacienta
 16. Doping
 17. Přetížení, přetrénování, patologická únava závodního sportovce
 18. Příčiny a mechanismy vzniku sportovních úrazů
 19. Mikrotrauma ve sportu
 20. Farmakoterapie zásadně ovlivňující pohybovou aktivitu (adekvátně indikovaná, otázka nezahrnuje doping)
 21. Rozdělení sportů z hlediska jejich použití jako součásti rehabilitace. Míra statické a dynamické složky jednotlivých typů sportu
 22. Preventivní sportovní prohlídka – komu, proč, součinnost lékaře a fyzioterapeuta
 23. Náhlá smrt ve sportu
 24. Žena a intenzivní sport
 25. Pohybový režim pacientů s nejčastějšími respiračními chorobami
 26. Základy sportovní výživy
 27. Sport a nespecifická pohybová terapie u pacientů s nejčastějšími neurologickými chorobami
 28. Zdravotní význam plavání
 29. Zátěž a sportovní aktivity v horku, zátěž a sportovní aktivity v extrémním chladu
 30. Dítě a závodní sport
 31. Řízení intenzity vytrvalostní zátěže – principy, indikace.
 32. Sarkopenie a jak jí předcházet.
 33. Pitný režim ve sportu
 34. Zásady regenerace ve sportu
 35. Chronická poškození tělesnou zátěží
 36. Ledviny a tělesná zátěž. Choroby ledvin a sport
 37. Nejčastější choroby u kterých je nutno limitovat intenzitu pohybové aktivity pacienta
 38. Pohyb u pacienta s dyspraxií
 39. Doporučovaná kvantita a kvalita pohybové aktivity v rámci prevence kardiovaskulárních a metabolických chorob
 40. Akutní choroby a tělesná zátěž (návrat k původní pohybové aktivitě, včetně problematiky Covid -19)
 41. Stavy spojené s prudkým úbytkem svalové hmoty a optimální pohybový režim.
This entry was posted in NMgr. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM). Bookmark the permalink.