Základní rozvrh blokové výuky tělovýchovného lékařství (4. ročník)

Základní rozvrh platí pro většinu kruhů. S případnými změnami jsou studenti seznámeni první den výuky (většinou pondělí). Změny jsou většinou způsobené výpadkem jednoho dne (svátky, rektorské volno, vědecká konference apod.) nebo z provozních důvodů. Někteří přednášející mohou alternovat.

 

Pondělí (Doc. Radvanský): Úvod, Zátěžová fyziologie

Úterý (Dr. Slabý, Dr. Procházka, Mgr. Vitujová): praktická výuka (zátěžový test, pohybová terapie, kineziologický rozbor a další)

Středa (Dr. Procházka, Dr. Slabý): Zátěžové testy, Akutní a chronická rizika spojená s pohybovou aktivitou

Čtvrtek (Dr. Procházka, Mgr. Vitujová, Dr. Slabý): Pohybová aktivita v diagnostice a terapii, Kasuistiky, EKG nálezy, Režimová opatření včetně úpravy stravovacích návyků pacientů a sportovců

Pátek (Doc. Radvanský): Pohybová aktivita v prevenci a terapii interních, onkologických, psychiatrických a dalších chronických onemocnění, Vrcholový sport

This entry was posted in Medici, Studenti, Tělovýchovné lékařství (M). Bookmark the permalink.