Povinná a doporučená literatura

*  Máček M., Radvanský J.:Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity

Galén, 2011 ( ISBN 9788072626953)  (A)

* http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/vyuka/telovychovne-lekarstvi/telovychovne-lekarstvi-medici/

+ McArdle, W. D.: Exercise physiology (E)

+Kučera, M.: Sportovní medicína (A)
+Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže (A)

+Dylevský, I.: Pohybový systém a zátěž (A)

+Kučera, M.: Pohyb v prevenci a terapii (A)

 

This entry was posted in Medici, Tělovýchovné lékařství (M). Bookmark the permalink.