Základní rozvrh blokové výuky tělovýchovného lékařství (4. ročník)

Základní rozvrh platí pro většinu kruhů. S případnými změnami jsou studenti seznámeni první den výuky (většinou pondělí). Změny jsou většinou způsobené výpadkem jednoho dne (svátky, rektorské volno, vědecká konference apod.) nebo z provozních důvodů. Někteří přednášející mohou alternovat.   Pondělí … Continue reading

Posted in Medici, Studenti, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Základní rozvrh blokové výuky tělovýchovného lékařství (4. ročník)

Some detrimental consequences of sport

Some_detrimental_consequences_sport_web

Posted in Foreign students, Medici | Comments Off on Some detrimental consequences of sport

Témata pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

Témata pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie (PDF)

Posted in Bc. fyzioterapie, Fyzioterapeuti, Medici, NMgr. fyzioterapie, Tělovýchovné lékařství, Tělovýchovné lékařství (B), Tělovýchovné lékařství (M), Tělovýchovné lékařství (NM), Zátěžová fyziologie a patofyziologie | Comments Off on Témata pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

Povinná a doporučená literatura

*  Máček M., Radvanský J.:Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity Galén, 2011 ( ISBN 9788072626953)  (A) * http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/vyuka/telovychovne-lekarstvi/telovychovne-lekarstvi-medici/ + McArdle, W. D.: Exercise physiology (E) +Kučera, M.: Sportovní medicína (A) +Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže (A) +Dylevský, I.: … Continue reading

Posted in Medici, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Povinná a doporučená literatura

J. Vávra: Fyziologie svalu

J. Vávra: Fyziologie svalu (skripta, PDF)

Posted in Medici | Comments Off on J. Vávra: Fyziologie svalu

J. Vávra: Fysiologie a patofysiologie kardiovaskulárního systému

J. Vávra: Fyziologie a patofysiologie kardiovaskulárního systému (skripta, PDF)

Posted in Medici | Comments Off on J. Vávra: Fysiologie a patofysiologie kardiovaskulárního systému

J. Vávra: Fyziologie transportu dýchacích plynů

J. Vávra: Fyziologie a patofysiologie transportu dýchacích plynů (skripta, PDF)

Posted in Medici | Comments Off on J. Vávra: Fyziologie transportu dýchacích plynů

Termoregulace

Termoregulace (handout, PDF)

Posted in Fyziologie, Medici | Comments Off on Termoregulace

Osteoporosa

Osteoporosa (handout, PDF)

Posted in Medici, Patofyziologie | Comments Off on Osteoporosa