Zkouškové otázky Fyziologie

1) Buňka, funkce hlavních organel, transport přes buněčnou membránu

2 )  Význam krve. Homeostáza. Biologicky významné složky krevní  plazmy. Úloha červené krevní řady.

3 )  Hemokoagulace.

4)  Fyziologie imunitního systému.

5) Základy regulace acidobazické rovnováhy

6)  Autonomní nervový systém  – jeho funkce v klidu a v tělesné zátěži

7)  Funkční dělení oběhové soustavy. Srdeční automacie. Dráždivost myokardu.

8)  Mechanické projevy srdeční činnosti (srdeční revoluce) v klidu a v tělesné zátěži.

9)  Systolický objem, srdeční výdej.  Myokardiální kontraktilita a její regulace v klidu a v  tělesné zátěži.

10)  Akustické a elektrické projevy srdeční činnosti.

11)   Arteriální část systémové cirkulace – krevní tlak, arteriální puls. Periferní odpor, tlakový spád v oběhové soustavě

12)  Oběh na úrovni kapilár.Venózní cirkulace, venózní návrat.

13)  Dílčí oběhy – koronární, plicní, mozkový, svalový a kožní.

14)  Transkapilární přesuny tekutin,lymfatická cirkulace, vztah ke tvorbě edému.

15)  Zátěž: atributy (typy), reakce adaptace

16)  Energetické zdroje pro zátěž

17)  Regulace dýchacích, oběhových a metabolických  funkcí v zátěži

18)  Krevní tlak v klidu a v tělesné zátěži

19)  Fyziologie uropoetického systému

20)  Fyziologie trávicího systému s důrazem na trávení makroživin

21)  Fyziologie reprodukce

22)  Fyziologie jater, hlavní funkce, tvorba a vylučování žluči.

23)   Mechanika dýchání a její vztah k výměně dýchacích plynů

24)  Výměna dýchacích plynů – transport, regulace

25)  Statické a dynamické odpory plic

26)  Alveolární ventilace a mrtvý prostor

27)  Regulace dýchání v klidu a v zátěži

28)  Základy termoregulace

29)  Stresové hormony

30)  Osa hyotalamus – hypofýza z hlediska endokrinních funkcí

31)  Inzulin a jeho role v metabolizmu

32) Štítná žláza a její úloha v endokrinním systému

33)  Základy  regulace metabolizmu kalcia

34) Regulace příjmu tekutin

35)  Smysly: základní fyziologický  přehled

36) Koncept anaerobního prahu

37) Výměna dýchacích plynů v tělesné zátěži

38) Kosterní sval – stavba na mikro- a makroskopické úrovni

39) Kosterní sval – mechanismus svalové kontrakce

This entry was posted in Fyziologie, Rozvrhy, otázky, sylaby. Bookmark the permalink.