Sylabus předmětu Patofyziologie

Úvod

Obecná patofyziologie

Patofyziologie krve

Patofyziologie imunity

Ateroskolerosa, dyslipidemie, endoteliální dysfunkce

Osteoporosa

Hypertense

Snížená koronární reserva

Srdeční selhání

Arytmie, trombotické stavy

Patofyziologie dýchání

Poruchy vnitřního prostředí, renální insuficience

Patofyziologie GIT

Obesita

Diabetes mellitus

Patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí

Zátěž – energetika ve zdraví a nemoci

Zátěž – kardiorespirační systém v zátěži

Zátěž – metabolický syndrom

This entry was posted in Patofyziologie, Rozvrhy, otázky, sylaby. Bookmark the permalink.