Rozvrh Tělovýchovné lékařství NMgr. 2023/2024

Zápočet se uděluje za presenci a zpracované téma. Výuka probíhá ve čtvrtek 10:00-11:30 na budově č. 9. Datum Téma semináře Vyučující 5.10. Ledviny a zátěž Dr. Procházka 12.10. Pohybová aktivita u onemocnění respiračního systému Dr. Slabý 19.10. Výkonnostní a vrcholový … Continue reading

Posted in NMgr. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Rozvrh Tělovýchovné lékařství NMgr. 2023/2024

Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2023/2024

Zápočet se uděluje za presenci, úspěšně absolvované testy, znalosti prokázané při průběžném ústním zkoušení (požadujeme znalost fyziologie a patofyziologie pro dané téma). Výuka probíhá ve čtvrtek 8:00-9:30 na budově č .9. Datum Téma Přednášející ZIMNÍ SEMESTR  5.10. Ontogeneze pohybových potřeb … Continue reading

Posted in Bc. fyzioterapie, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Rozvrh Tělovýchovné lékařství Bc. 2023/2024

Exam topics for exercise medicine for foreign students

Attributes (or types) of movement (or physical stress) Main reasons of sport injuries Specificity of clinical evaluation of patient with respect to the prescription of physical activity Sport in handicapped Oxygen consumption during exercise and its importance in the process … Continue reading

Posted in Foreign students, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Exam topics for exercise medicine for foreign students

Syllabus Sports medicine and Exercise therapy

SPORTS MEDICINE and EXERCISE THERAPY (tutor: Jiří Radvanský, M.D., Ph.D.) Gives the basic overview of the role of exercise and sports during ontogenesis, in both primary and secondary prevention of diseases and in treatment. Basic topics: o) Exercise physiology and … Continue reading

Posted in Foreign students, Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Syllabus Sports medicine and Exercise therapy

Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Percepce zátěže, periferní a centrální únava, metody měření intenzity zátěže Aging pohybových schopností, zdatnosti, dalších fyziologických parametrů Medicína založená na důkazech a pohybová terapie Silový a odporový trénink – jeho rizika a benefity. Jak dávkovat odporový trénink Koncept 1 RM … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM) | Comments Off on Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (Bc.)

Úvod – náplň oboru, vztah TVL k ostatním oborům Propedeutika TVL Základy zátěžové diagnostiky, typy testů, indikace a výstupy Přístroje využitelné při tréninku/monitoraci PA Krevní tlak, tolerovatelný TK před tréninkem Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink Tepová frekvence, tepová rezerva … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (Bc.)

Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství (Bc.)

1.Význam pohybové stimulace pro růst a vývoj. 2.Rovnovážný stav, pojem a význam. 3.Tělovýchovná aktivita a poruchy držení těla u školních dětí. 4.Limitující faktory tělesné výkonnosti. 5.Adaptace na tělesnou zátěž. 6.Cukry a tuky jako energetická zásoba a jejich vztah k tělesné … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B) | Comments Off on Zkouškové otázky Tělovýchovné lékařství (Bc.)

Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (medici)

Sylabus Úvod, náplň oboru, hraniční problematika s dalšími obory Sportovní traumatologie Základy zátěžové fyziologie, fyziologická zátěžová reakce a její aging, atributy tělesné zátěže  Anaerobní práh,  maximální aerobní kapacita, indexy tělesné zdatnosti, výměna dýchacích plynů v zátěži Propedeutika, zátěžová diagnostika, metodika zátěžových testů, … Continue reading

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (medici)

Zkouškové otázky předmětu Tělovýchovné lékařství (medici)

Zkouškové otázky z předmětu tělovýchovné lékařstvínajdete na fakultním webu http://www.lf2.cuni.cz/studium/zkousky-terminy-a-otazky/zkouskove-otazky-vseobecne-lekarstvi

Posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Zkouškové otázky předmětu Tělovýchovné lékařství (medici)

Povinná a doporučená literatura

*  Máček M., Radvanský J.:Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity Galén, 2011 ( ISBN 9788072626953)  (A) * http://tvl.lf2.cuni.cz/wordpress/vyuka/telovychovne-lekarstvi/telovychovne-lekarstvi-medici/ + McArdle, W. D.: Exercise physiology (E) +Kučera, M.: Sportovní medicína (A) +Máček, M.: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže (A) +Dylevský, I.: … Continue reading

Posted in Medici, Tělovýchovné lékařství (M) | Comments Off on Povinná a doporučená literatura