Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (Bc.)

Úvod – náplň oboru, vztah TVL k ostatním oborům

Propedeutika TVL

Základy zátěžové diagnostiky, typy testů, indikace a výstupy

Přístroje využitelné při tréninku/monitoraci PA

Krevní tlak, tolerovatelný TK před tréninkem

Poznámky k zátěžové fyziologii, odporový trénink

Tepová frekvence, tepová rezerva a subjektivní vnímání zátěže, metody zatěžování pomocí tepové frekvence, změny navozené adaptací na zátěž

Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u symptomů metabolického kardiovaskulárního syndromu a chorob z něj /inzul. rezistence, HT, dyslipémie, obezita, ICHS, DM, iktus/ I

Ontogeneze pohybových potřeb

Sport v dětství a adolescenci

Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u symptomů metabolického kardiovaskulárního syndromu a chorob z něj /inzul. rezistence, HT, dyslipémie, obezita, ICHS, DM, iktus/ II

Pohybová aktivita jako součást prevence u chorob pohybového systému

státní svátek

Sportovní traumatologie

Doping a problematika vrcholového sportu

Kostní zdraví, osteoporóza, pohyb ve stáří, žena a sport

Cvičení v horku/zimě, pitný režim, horská medicína, potápění

Ledviny a zátěž

Vybrané sporty jako lék, vybrané sporty jako riziko

Kontraindikace sportu a pohybových aktivit, náhlá úmrtí ve sportu a jejich prevence

Úloha lékaře v realizačním týmu, spolupráce tělovýchovného lékaře a FT

Pohybová aktivita jako součást sekundární prevence u chorob dýchacího systému

Sportovní výživa, praktické věci na kasuistikách

This entry was posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (B). Bookmark the permalink.