Sylabus PVP Datamanagement

PVP Datamanagement by měl poskytnout potřebný minimální teoretický rámec pro efektivní zpracování dat a jejich základní vyhodnocení, ať už pro potřeby bakalářkých/diplomových prací nebo pro vědecké a další účely. Výuka probíhá formou interaktivních seminářů buď volně tematicky zaměřených, nebo, lépe, orientovaných na konkrétní problém.

PVP se mohou účastnit v podstatě zájemci z libovolného studijního oboru. Formálně je vypsán pro 2.-3. r. Bc. fyzioterapie a 1.-2. r. NMgr. fyzioterapie. Pro udělení zápočtu je požadována nadpoloviční účast na seminářích a aktivní participace.

 

Základní tematické okruhy:

úvod

povaha dat

možnosti zpracování dat

uchovávání dat

statistické programy

setting studie

výběr a definice souboru

definice kontrolní skupiny

práce s hypotézou

kritické review literatury

power analysis

EBM

grafická presentace dat

praktická cvičení – vlastní data, setting modelového experimentu, kritické review

This entry was posted in Datamanagement, Rozvrhy, otázky, sylaby. Bookmark the permalink.