Sylabus předmětu Tělovýchovné lékařství (NMgr.)

Percepce zátěže, periferní a centrální únava, metody měření intenzity zátěže

Aging pohybových schopností, zdatnosti, dalších fyziologických parametrů

Medicína založená na důkazech a pohybová terapie

Silový a odporový trénink – jeho rizika a benefity. Jak dávkovat odporový trénink

Koncept 1 RM

Syndrom inzulínové rezistence a sekundární prevence pohybem

Kostní zdraví a pohyb, vhodné a nevhodné aktivity při osteopenii, osteoporóze

Sport žen. Sport v graviditě Roztroušená skleróza s a sport

Pohybové aktivity seniorů

Ischemická choroba srdeční a pohyb

Preventivní sportovní prohlídka. Náhlá smrt ve sportu

Klíčová doporučení pro sportovní výživu

Zátěž a onkologický pacient

Pohybový režim u pacientů s respiračními chorobami

This entry was posted in Rozvrhy, otázky, sylaby, Tělovýchovné lékařství (NM). Bookmark the permalink.